InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1656

Utworzono dnia: 17.02.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

21.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie dodania nowego punktu w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

21.09.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin uczestnictwa w zajęciach sekcji, grup i zespołów działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach

05.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.03.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

23.02.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie wprowadzenia aneksu w Schemacie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

23.02.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin przyznawania nagród finansowych pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Schemat organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin uczestnictwa w zajęciach sekcji i grup działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin kontroli finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Schemat organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

05.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach