Informacje o przetargach i zapytaniach ofertopwych ogłoszonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach

 

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.08.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach – etap III” - Postępowanie Nr PN.2.2018 opublikowane w BZP w dniu 31.07.2017 r. pod nr 596964-N-2018.
czytaj dalej...

Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach -...

01.08.2018

Mordy: Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III           Numer ogłoszenia: 596964-N-2018; data zamieszczenia: 31.07.2018...
czytaj dalej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

26.07.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach – etap III” - Postępowanie Nr PN.1.2018 opublikowane w BZP w dniu 06.07.2017 r. pod nr 585446-N-2018.
czytaj dalej...

Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach -...

06.07.2018

Mordy: Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III           Numer ogłoszenia: 585446-N-2018; data zamieszczenia: 06.07.2018...
czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe: „Modernizacja Miejsko-Gminnego...

25.09.2017

Numer postępowania: ZO.1.2017 Procedura: zapytanie ofertowe Próg wartości zamówienia: poniżej 30.000 euro Termin składania ofert: 05.10.2017 r., godz.: 10.00 Termin otwarcia ofert: 05.10.2017 r., godz.: 10.15
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 55700

Utworzono dnia: 17.02.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.09.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi i zapytania ofertowe

22.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

22.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi

22.07.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Projekt budowlany

22.07.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

22.07.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

22.07.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Przedmiar robót

22.07.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o przetargu